BARBARIĆ PRED VIJEĆEM Priznao da je koristio povlaštenu kartu P112976 i stavio mandat na raspolaganje

Prilikom današnje rasprave u Gradskom vijeću Grada Mostara o J.P. ‘MO Parking’, direktor navedenog poduzeća Ivan Barbarić na vijećničko pitanje Silvija Bubala: “Na čije ime glasi povlaštena karta P112976 izdana 12.10. 2022 u 14:23 sati, te mjesečna karta 95412 za posebna parkirališta?”, direktor J.P. ‘MO Parking’ Ivan Barbarić je odgovorio da je njegova.

Time je potvrdio sva pisanja portala hercegovina.info da je sebi osigurao besplatnu povlaštenu kartu predviđenu samo policiji i vatrogascima.

“Smatramo da mi kao i cjelokupna javnost u gradu Mostaru bi trebali imati detaljnije informacije o tome što se događa u J.P. ‘Mo Parking’. Ja prvi, a vjerujem i vi ovdje znamo samo što pročitamo u vijestima. Na razne načine pokušao sam doći do saznanja o stanju, a jedan od tih načina su i vijećnička pitanja. Postavio sam ih do sada 13 u dvije godine i dobio sam nula odgovora. Danas sam ovoj listi dodao još dva. Pročitat ću samo dva: “Je li završen elaborat o regulaciji mirujućeg prometa u gradu Mostaru? Ako jest možemo li ga dobiti na uvid?”. Koliko je godišnjih parkirnih karata prodao ‘MO Parking’ u tekućoj 2022. godini?”, otvorio je točku dnevnog reda Republikanac Silvio Bubalo čija je stranka i izvjestitelj po ovom pitanju na današnjoj sjednici.

O povlaštenim kartama.

“Na pojedinim portalima pojavile su se optužbe i tvrdnje da su zloupotrebljene ovlasti te da je prekršena odluka, odnosno da se broj povlaštenih karata proširio i da je prebacivano iz zone 2 u zonu 1. Samim tim u mene, kao i kod ostalih građana Mostara probudila se sumnja te smatram da je ovo dovoljan razlog, da o ovome raspravimo, da postavimo pitanja, da nađemo rješenje, te da jednom kako treba ovu odluku provedemo na korist svih građana i da je više nikada ne spomenemo”, rekao je Bubalo.

Odbor bez stava i zaključaka.

“Jučer je Odbor ekonomski razvoj zasjedao i razmatrali smo ovu točku dnevnog reda. Nismo došli ni do jednog stava, ni zaključka iz jednostavnog razloga, jer nemamo informacije. Logično je da u ovom trenutku nemamo dovoljno informacija, iz nekoliko razloga. Prije svega, zbog zakona o računovodstvu koji kaže, kada se donose financijski izvještaji, a to je kraj ožujka. Živo nas zanima ova materija. Da bi raspravljali o ovoj točki, želimo razgovarati i o odluci o naplati parkinga, mislim da trebamo sačekati da imamo financijska izvješća, a možda da sačekamo da i revizija obavi svoj dio posla pa da vidimo je li se poslovanje ovog javnog poduzeća podudara s propisima, da bi mogli dati svoj stav po ovom pitanju”, istaknuo je Anel Kljako iz NES-a te dodao da ono što je Silvio Bubalo iznio za njih predstavlja samo insinuacije i neprovjerene informacije iako bi voljeli znati pozadinu čitave te priče, ali da ništa drugačije neće značiti ni riječi direktora koji će danas iznijeti informacije koje on posjeduje, kada oni pred sobom nemaju adekvatnu papirologiju i dokumentaciju. 

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Slaven Bevanda (HRS) je naglasio da se ovdje ne radi samo o financijskim izvješćima, nego o raspravi o stanju u J.P. ‘MO Parking’ jer su se u javnosti pojavili određeni problemi koji se odnose na sustav funkcioniranja naplate. 

Onda je uslijedio čitani espoze direktora Barbarića na 10-ak stranica.

“Mirujući promet je već desetljećima jedan od velikih problema grada Mostara. Nepostojanje sustava kontrole i nadzora, policijske prisutnosti, plana razvoja mirujućeg prometa, ali i poprilična prometna nekultura dugi niz godina karakterizirala je naše ulice. Rezultat svega je bio prilično kaotično stanje i samovolja koja je narušila i izgled, ali i ugled grada Mostara. U rješavanje mirujućeg prometa krenuli smo u poduzeću koje je zatečeno u milijunskim gubicima. I samo ponovno pokretanje tog poduzeća je bio veliki izazov. 1. studenog sam preuzeo dužnost v.d. direktora J.P. ‘MO Parking’. U tom trenutku račun društva je blokiran od veljače 2016. godine. Slijedom pravomoćnih sudskih presuda tužbi djelatnika, odnosno slijedom blokade Porezne uprave Federacije.

U poduzeću u tom trenutku je zatečeno osam djelatnika koji godinama ne primaju plaću. Tih osam ljudi od listopada 2014. godine nije primilo niti jednu marku na svoj bankovni račun. Nakon napravljene analize poduzeća, utvrđena visina dugovanja iznosila je 3,4 milijuna maraka, ne računajući pozajmnicu Grada od 500 tisuća koja je kasnije isplaćena. Najveći dio od tog duga, odnosno 2,7 milijuna maraka odnosio se na plaće i doprinose postojećih i bivših radnika. Da bismo pokrenuli podzeće bilo je važno odblokirati račun, a prije toga smo morali napraviti sporazum sa svim postojećim i bivšim djelatnicima te PU FBiH zbog neredovitih izmirenja doprinosa. Bez sporazuma, pokretanja poduzeća praktički ne bi bilo moguće”, rekao je.

Bivši, otpisani i aktualni dug.

“Nakon iscrpnog niza razgovora i pregovora koji su trajali više od dva mjeseca, uspjeli smo postići sporazum sa svim djelatnicima, o otplati glavnice u jednakim mjesečnim ratama isplate cjelokupnih iznosa. Iznosi dugovanja prema djelatnicima različiti su u ovisnosti o tome do kada je tko bio u radnom odnosu, a jedan dio djelatnika je kao što sam već i naveo i dalje bio u radnom odnosu. 

S PU FBiH je također potpisan sporazum o trogodišnjoj otplati dugovanja koji je iznosio 220 tisuća maraka. Od tih 220 tisuća maraka, 105 tisuća maraka smo otpisali kroz sporazum o otpisu kamata. 

Sporazumom s djelatnicima, te do sada do ovog trenutka vraćenim dugom PU FBiH ukupni dug poduzeća je smanjen za 1,6 milijuna maraka, što ukupni dug smanjuje na 2,3 milijuna”, nastavio je.

Što će biti s injekcijom iz Grada Mostara, odnosno svih Mostaraca?

“Gradsko vijeće Grada Mostara odobrilo je ‘MO Parkingu’ pozajmnicu u iznosu od 500.000 maraka, kako bi krenuli s radom, od kojih je prva tranša od 300.000 maraka uplaćena na račun društva u veljači prošle godine. Ostatak je uplaćen u trećem kvartalu. S ovom pozajmnicom poduzeću je omogućen ponovni početak rada, te ostvarivanje prihoda na čemu se imamo razloga zahvaliti GV-u, vijećnicima i Gradu Mostaru.

Na početku rada, nakon analize koju smo napravili za ponovno pokretanje sustava kontrole i naplate parkinga neophodan je bio softvare za upravljanje kontrole parkinga. Zatečen je stari serverski hardver u poduzeću, dok je licenca starog softvera odavno istekla. Ono što smo prvotno napravili je da smo kontaktirali i razgovarali s dobavljačem tog softvera, međutim nismo imali ni izbliza sredstava za tu licencu. Napravili smo nakon toga istraživanje tržišta kako bismo dobili uvid u softver koji postoje na bh. tržištu i okruženju. Međutim zbog blokiranih računa nismo bili u mogućnosti provesti bilo kakvu nabavku te smo rješenje potražili na drugi način.

Kako je tvrtka ‘Unis Telecom’ izrazila interes ulaska u ovaj segment tržišta, dogovorili smo se da kroz ugovor o poslovno-tehničkoj suradnji bez financijskih implikacija zajednički napravimo softver za ‘MO Parking’. U ugovoru je definirano da ‘MO Parking’ osigura sljedeće: informacije, upute i znanja o poslovnim procesima u parking sustavima, hardver potreban za optimalan rad sustava, te pravovremeno i uredno dostavljane informacije o potrebnim za izradu sustava. Partnerska tvrtka je bila obavezna izraditi računalni sustav po uputama o poslovnim procesima, propisima i planovima, na osnovu ‘MO Parkinga’, osigurati programere koji će raditi sustav, pružati tehničku podršku, testirati i otkloniti sve greške u radu programskog rješenja bez obzira na njihov uzrok, osigurati optimalan i neprekidan rad sustava”, kaže direktor Barbarić.

Problemi s Unisom…

“Od 7. veljače prošle godine krenula je i kontrola parkinga na terenu i softver je profunkcionirao. Nakon toga slijedi razdoblje na kojem se softver trebao razvijati i dovršiti do ugovorom predviđenog roka što nažalost nije bio slučaj. U vremenu razvoja bilo je dosta nepoštovanja dogovorenih rokova, odgađanja završetka softvera što je otežavalo samo upravljanje. Softver je funkcionirao primjereno, ali je upravljanje bilo jako teško jer sustav nije bio dovršen, a podaci i posebno sustav izvješćivanja nisu bili pouzdani. Od projekt menadžera smo čak i dobili kratki video kako bi završeni sustav u praksi trebao izgledati, međutim do završetka sustava nije došlo”.

Unatoč tome bili smo spremni prihvatiti ovaj softver na našu infrastrukturu. S tim u vezi nakon zajedničkog sastanka dogovaramo kako je i ugovorom predviđeno  da se softver sa svim komponentama prebaci na našu infrastrukturu, o čemu 4. studenog 2011. godine šaljemo e-mail. Softver i baza podataka nikada nisu prebačeni. 

Nakon što nismo pristali popisati zapisnik o završnom poslu, prije nego što se posao završio do prebacivanja softvera na naš server nije došlo. Nakon toga kreće blokada i informacije iz sustava se pojavljuju u javnosti, pa između ostalog i informacije o neovlašteno izdanim kartama po članku 10″, nastavlja.

U nastavku izlaganja opet je potvrdio da je kupio mjesečnu kartu, odnosno da sebi i suradnicima nije ‘riješio’ besplatne karte.

“Nakon puštanja kroz mobilnu aplikaciju, a to se dogodilo nekad krajem veljače prošle godine ja sam osobno među prvima kupio svoju mjesečnu kartu preko mobilne aplikacije. Ta potvrda postoji ovdje. Karta je produžena narednog mjeseca, nakon čega kreće projekt kvartovskog parkiranja. Članak 10 iz odluke GV-a o besplatnim kartama u stavku 2. kaže da vozila pravnih osoba koja su izvođači radova na javnim površinama za vrijeme dok se izvode radovi u skladu s odobrenjem ‘MO Parkinga’ izuzeta su od plaćanja naknade za parkiranje. S obzirom da ‘MO Parking’ tada nije imao niti jedno službeno vozilo, sve radove oko priprema, planiranja, postavljanja infrastrukture i svih ostalih poslova potrebnih za poduzeće djelatnici su obavljali sa svojim privatnim automobilima. To ja osobno radim i danas kao i ostali djelatnici.

Zbog ograničenja sustava i nepostojanja druge mogućnosti smatrao sam opravdanim zbog poslovne potrebe, da to zaposlenici u tom vremenu imaju omogućen parking. Taj parking je bio besplatan za djelatnike. Ja u potpunosti preuzimam odgovornost za te karte iako ovo nije bilo precizirano u odluci GV-a smatrao sam to poslovno opravdanim”, istaknuo je kazavši da je to možda i bila greška za koju u potpunosti preuzima odgovornost.

Kvartovski parking…

“Rješavanje kvartovskog problema parkiranja bilo je ključno kako bi stanari kvartova dobili mogućnost parkiranja u svojim naseljima. U to vrijeme, nakon što smo krenuli s uličnim parkiranjem imali smo predviđeni problem za koji smo znali da će nam se dogoditi i da će svi na neki način krenuti u kvartove i parkirati svoja auta, nastojeći u kvartovima na svim mogućim površinama izbjeći plaćanja na uličnim parkinzima. Građani su nas zvali svakodnevno. Izostanak policije je naravno bio očigledan i ljudi su to koristili. Iako po odluci GV-a nije bila naša obveza, međutim zbog brzine realizacije kvartovskog parkiranja i što skorijeg rješavanja parkiranja u svim kvartovima i svim zonama obavljali su djelatnici J.P. ‘MO Parking’. 

21. prosinca ove godine ‘MO Parkingu’ je ograničen pristup svojim korisničkim podacima, korisničkoj aplikaciji, te kontrolor aplikaciji. S obzirom na to da smo uvidjeli da je ugrožen nastavak poslovanja, bili smo primorani reagirati u kratkom roku kako bi osigurali nastavak poslovanja. U tom kontekstu J.P. ‘MO Parking’ 22. prosinca, samo dan iza toga na web stranici obavještava javnost da se pristupilo nadogradnji ‘MO Parking’ sustava te da je dostupni način plaćanja na parking automatima, a da SMS plaćanja i mobilna aplikacija trenutno nisu dostupni. Istovremeno informiramo javnost kako je u vremenu novogodišnjih praznika parking besplatan.

S obzirom da smo već ranije prilikom pokretanja poduzeća radili istraživanja tržišta, imali smo informaciju o potencijalnim parking rješenjima s referencama. Informiramo NO, te 30. prosinca usvajamo plan javne nabave za 2023. godinu u kojem uz ostalo predviđamo izravni sporazum nabave, najma i implementacije novog softverskog rješenja. Morali smo reagirati brzo kako bi očuvali poslovanje. Kao partnera odabiramo tvrtku ‘Lanaco’ koja već dugi niz godina ima reference u području izrade parking softvera i čije softvere koristi nekoliko gradova u BiH, te 4. siječnja potpisujemo ugovor s tvrtkom ‘Lanaco’. Već 10. siječnja puštamo uslugu za sve operatere i o tome obavještavamo javnost, a prvi veljače i novu mobilnu aplikaciju”, ističe.

Raznorazne greške koje su se događale i ranije.

“Menadžment J.P. ‘Mo parking’ je u vrlo turbulentnom razdoblju posljednja dva i pol mjeseca uspio očuvati poslovanje i ponovno pokrenuti sustav s drugim dobavljačem programske opreme. U tom procesu podizanja novog sustava smo imali i dorađenih grešaka koje su se reflektirale i na neke od naših korisnika. Događale su se zbog same tranzicije na novi sustav i ove pogreške da su izdavale i dnevne parking karte nekim građanima koji su već imali godišnje karte. Napomena, to se događalo i u prethodnom vremenu prije nadogradnje sustava i moglo se dogoditi iz raznoraznih razloga, bilo da je greška sustava ili kontrolora. Dogodilo se i sada. Ispričavamo se ljudima i našim građanima na tim propustima i neugodnostima koje su se dogodile. Nisu bile namjerne i sve reklamacije koje smo dobili su uvažene i građani nisu imali nikakve daljnje obaveze povodom toga. 

Tranzicijsko razdoblje u kojem smo bili apsolutno nije jednostavno u bilo kojem sustavu, pa tako ni kod nas, ali danas možemo reći da smo uspjeli u kratkom razdoblju od nepunih mjesec dana, kompletan novi sustav je stavljen u funkciju. 

U prvoj godini rada plan je bio konsolidirati tvrtku, a rezultati koje smo na kraju ostvarili jasno nam potvrđuju da smo cilj i realizirali. Rezultati poslovanja su sljedeći: ukupni dug tvrtke s 3,9 milijuna maraka smanjili smo za 1,6 milijuna, stabilizirali poduzeće. Preostali dug iznosi 2,3 milijuna maraka. U prošloj godini zaposlili smo 19 novih ljudi te trenutno zapošljavamo 27 djelatnika. Tvrtka je ostvarila ukupni prihod od 1.604.000 maraka, a ukupni rashodi u tom razdoblju su iznosili 764.000 maraka što donosi dobit od 840.000 maraka. 

Brojke za prethodnu godinu.

“U prethodnoj godini je izdano 8750 mjesečnih karata, tu spadaju i one karte koje su izdane na mjesec, dva, ali i one koje su produživane kroz cijelu godinu. Izdano je ukupno 2600 godišnjih karata, te 16 rezervacija parkinga. Napravljen je i na NO usvojen rad plana unaprjeđenja i modernizacije mirujućeg prometa za 2023. godinu s tri novoplanirana vrlo važna segmenta u našem radu. Prvi osnovi problem o uspostavi reda u mirujućem prometu je pauk služba. U finalnoj smo fazi priprema za pauk službu koju bi u potpunosti, prema informacijama koje imamo, trebala preuzeti policija, što nam je drago, a Grad Mostar će u tu svrhu ustupiti MUP-u dva pauk vozila. Druga stvar je označavanje horizontalne i vertikalne signalizacije koja nam je tijekom prošle godine predstavljala veliki problem. J.P. ‘Komunalno’ koje je po odluci elaboratu bilo dužno raditi taj dio poslova zajedno sa svojim podizvođačima još nije završilo s označavanjem parking mjesta i invalidskih mjesta. Nakon toga smo dopisom prema gradonačelniku tražili da poslove signalizacije preuzme ‘MO Parking’. U ovoj godini ćemo taj segment sigurno podići na višu razinu i trenutno smo u fazi postupka nabave opreme za horizontalnu signalizaciju. Treći dio plana rada je kontrola do odluke GV-a o vinjetama za koju je zaduženo J.P. ‘MO Parking’. Sve tehničke pripreme su završene i kontola kreće početkom ožujka. 

Priča o poduzeću s vizijom.

“J.P. ‘MO Parking’ je danas stabilno poduzeće koje posluje pozitivno, ima jasnu viziju i plan rada za ovu godinu. Od početka rada svi djelatnici poduzeća susreću se sa stalnim neugodnostima. Izloženi smo izrazito velikim pritiscima, neugodnostima, uništavanju infrastrukture, pa i nekim nedoličnim ponašanjem prema djelatnicima. Svaki početak je težak, pa je tako bio i ovaj, ali bilo je nezgodnih situacija. Bez obzira na sve pokušaje i diskreditacija pozitivnih procesa koje smo napravili, nastavit ćemo i dalje raditi na uređenju mirujućeg prometa u našem gradu i biti na usluzi građanima. ‘MO Parking’ je javno poduzeće Grada Mostara te time zahvaljujemo svim građanima koji podrškom našem radu vole svoj grad i time podržavaju uspostavu reda”.

Otvoreno mogu reći da sve aktivnosti koje smo radili u proteklom razdoblju smo radili u najboljoj vjeri da građanima ponudimo što bolju uslugu parkiranja. U tom kontekstu smo nekim građanima omogućili karte koje po odluci nisu definirane. Imali smo određena ograničenja, odluku treba dorađivati kako u sustavu, tako i u odluci. S obzirom na početak procesa, puno ljudi koji su nam dolazili, različitih stanja. Nekim ljudima smo u tom kontekstu izašli u susret, ukoliko je to greška, a vjerojatno je, ja preuzimam za to potpunu odgovornost.

Mandat na raspolaganju.

“Na kraju predstavivši cijelu kronologiju aktivnosti, ja stavljam svoj mandat na raspolaganje gradonačelniku i preuzimam apsolutnu odgovornost za sve eventualne propuste kojih je bilo u radu”, zaključio je prvi čovjek ‘Mostar parkinga’.

SDP-ov Sanel Žuljević se također pojadao da nisu dobivali nikakve informacije o ‘MO Parkingu’, a prvotno je mislio da je direktoru bilo lijeno.

“Ja ne znam gdje je direktor prije radio, ali ja u svakoj tvrtki u kojoj sam radio, da sam poslao nekome ovakvo izvješće poslali bi me na liječnički pregled. Mi smo postavili konkretna pitanja. Pitanje koje sam ja uputio odmah nakon osnivanja ‘MO Parkinga’ je broj prodanih karata. Odgovor smo dobili tek sada. Po ovom izvješću mi imamo 10 tisuća prodanih karata, na 50.000 registriranih vozila što znači da smo podbacili. Gospodin direktor je donio izvješće ovdje na nekih 15-ak stranica kojeg je pročitao. Ja ga pitam zašto to izvješće nismo dobili u pisanoj formi da ga i mi pročitamo prije sjednice. Dao je odgovore na neka pitanja, a koliko su oni relevantni ne znam. Što je s osobnim podacima koji su na serveru ‘Unisa’? Imamo li zaštitu podataka? 

Tužbe, besplatne karte i zataškavanje.

“Što je s tužbama prema ‘Unisu’? Ima li ‘Unis’ tužbu prema vama? Hercegovina.info? To su sve neke stvari koje čitamo u medijima. Je li točno da je zloupotrijebljen položaj, da ste dijelili povlaštene karte prijateljima, rodbini? Rekli ste da ste te karte koristili vi i djelatnici za vrijeme radnog vremena, ali vi ste sigurno vozili i nakon radnog vremena, ali nebitno. Je li istina da ste pokušali sve zataškati prebacivanjem vozila na drugu osobu? Rekli ste da se događala greška, mislim da to nije bila greška nego ste vi svjesno sačuvali poduzeće, naplaćivali kazne jer niste imali podatke o kupljenim kartama. Trebali ste nam ranije poslati izvješće koje ste pročitali, a ne ovu informaciju koju smo imali prije šest mjeseci, potpuno ista”, zaključio je Žuljević, a njegovu stranačku kolegicu Eminu Ćorić zanimalo je otkad sustav radi, odnosno otkad je proradio budući da se nedavno dogodilo da su kontrolori nekoliko dana zaredom na jednom automobilu pisali kazne iako čovjek ima uredno kupljenu godišnju kartu.

Neovisna vijećnica Boška Ćavar se nada ostavci.

“Ja se nadam gospodine Barbariću da će gradonačelnik prihvatiti vaš mandat i vas razriješiti dužnosti direktora u ‘MO Parkingu’. Za početak morate prihvatiti kritike građana i primjedbe koje ste trebali u radu otklanjati, koje su vam građani i mediji slali svakodnevno. Prihvatili ste elaborat, ali niste obilježili mjesta prema uputama iz elaborata. Na uličnom parkingu, ispod mog balkona, to je ono što mi svakodnevno bode oči postoji parking mjesto za invalide, pa postoji jedno ogromno parking mjesto koje nije obilježeno na nikakav način, a moralo se po elaboratu obilježiti. Dalje me zanima zašto ste ulazili s parking mjestima na zelene površine? Je li mijenjan tu regulacijski plan? Konkretno u Ulici Leopolda Mandića. Zanima me tko je radio u operativnom timu elaborat? Koliko je on zapravo plaćen? Nema imena u uvodu elaborata. Zašto građani nisu mogli dobiti elaborat na uvid? Zašto je on bio samo za vaše upotrebe? Zašto nije išao u javnu raspravu?”, kazala je.

Još jedna vijećnica iz lijevog bloka nije zadovoljna radom aktualnog direktora ‘Mostar parkinga’.

“Zanima me radi li server trenutno? Kolika je vrijednost ugovora potpisanog s novom tvrtkom koja nam pruža te iste usluge? Rekli ste da ste sami uzeli neke ovlasti u svoje ruke. Ako ste bili svjesni manjkavosti odluke GV-a trebali ste se obratiti ovom GV-u, a ne uzimati u svoje ruke i dodjeljivati karte onako kako smatrate da treba. Čak i ne osporavam da ste možda trebali dodijeliti tim djelatnicima, ali nikako niste smjeli kršiti odluku GV-a”, naglasila je Adela Gosto, vijećnica PMP-a.

undefined

NISU SVI PLAĆALI PARKING Direktor Mostar Parkinga i prvi suradnici sebi su sredili parking gratis

Direktor Mostar Parkinga Ivan Barbarić izdao je niz povlaštenih karata po članku 10. (namijenjenu policiji i vatrogascima), te ni on ni prvi suradnici nisu plaćali parking u Mostaru, saznaje…

Pri preuzimanju teksta, obavezno je navesti hercegovina.info i autora kao izvor te dodati poveznicu na autorski članak.

Izvor: Hercegovina Info

Recent News